AUTOMATYCZNY PODAJNIK TWORZYWA Z ODBIORNIKIEM WYPRASEK

Urządzenie współpracujące z termoformierką mające za zadanie załadunek tworzywa oraz
rozładunek gotowego wyrobu. Napęd podzespołów podajnika przekazywany jest za pomocą
czterech serwonapędów stołu podajnika, serwonapędu spychacza, serwonapędu ramy
rozładunkowo – załadunkowej podajnika oraz dwóch silników asynchronicznych systemu
centrującego.
Funkcjonalność pracy podajnika polega na:
– wycentrowaniu palety lub palet z materiałem,
– wycentrowaniu materiału tuż przed pobraniem go przez przyssawki,
– pobraniu materiału przez przyssawki i przetransportowanie go na okno podziałowe,
– pobraniu gotowego wyrobu i przetransportowaniu do strefy rozładunku,
– rozładunku gotowego wyrobu ze strefy rozładunku za pomocą spychacza.
Rozładunek gotowej wypraski następuje jednocześnie przy załadunku arkusza. Rama dociskająca
tworzywo po zakończonym procesie formowania unosi gotowy wyrób za pomocą pneumatycznych
rygli nad poziom i przekazuje na ramę rozładunkowo – załadunkową podajnika. Urządzeniem
współpracującym z podajnikiem jest również system centrujący do którego należy pozycjonowanie
palety z materiałem do termoformowania. Podajnik posiada zainstalowane miecze powietrzne
mające za zadanie odseparowanie tworzywa z nadmuchem dyszy jonizującej do neutralizacji
ładunków elektrostatycznych. (ryzyko sklejania się materiału na palecie). Opcjonalnie występują
dysze rozdzielające wykorzystujące nadmuch zjonizowanym powietrzem. Opcjonalnie montaż
systemu formowania podwójnego – system pozwalający na formowanie dwóch detali w jednym
cyklu na dwóch niezależnych arkuszach materiału.

Sekcja tnąco-układająca

Jedna z ostatnich maszyn wyposażona została w sekcję tnącą oraz sztaplarkę. Sekcja tnąca składa się z: noży kołowych do cięcia […]

Rotomouding – nowy rozdział w działalności firmy

W nowy rok 2021 wkraczamy otwierając nowy rozdział w działalności firmy: rotomoulding. Ukoronowaniem kilkumiesięcznych prac rozwojowych było wdrożenie i uruchomienie […]