Fundusze europejskie

eu

Informujemy, że TOOLS FACTORY SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA POPŁAWSKA ROBERT POPŁAWSKI w dniu 03.03.2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-107/13-00 na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu – 537.843,20 PLN. Wartość dofinansowania – 403.632,40 PLN. Okres realizacji: 01.08.2013 – 31.07.2015.

eua

eu1

AUTOMATIC SHEET LOADER

New version of automatic sheet loader – version 2017. Automatic material feeder + centering platen + pusher  The movable parts […]

AUTOMATIC ROLL FEEDER

Thermoforming machine with automatic roll feeder with direct laminating function.