PROMIENNIKI HALOGENOWE NOWYM MEDIUM NAGRZEWANIA

Wszystkie maszyny z serii ECOLINE posiadają zainstalowane w piecu górnym i w piecu dolnym promienniki halogenowe.

Zastosowanie halogenowych promienników skutkuje oszczędnością energii elektrycznej do 40%. W przypadku korzystania z systemu nagrzewania za pomocą promienników halogenowych, system grzania pracuje wyłącznie wtedy, gdy piece podczas procesu grzania znajdują się nad materiałem. Po osiągnięciu zadanej temperatury ustawionej dla pirometru grzania, piece wycofują się do pozycji spoczynkowej i promienniki wyłączają się. Układ ma możliwość ustawienia modulacji ruchu pieca będącego w fazie grzania nad materiałem dla wyeliminowania martwych stref pomiędzy promiennikami.
Halogenowe elementy grzewcze wymagają zastosowania do napędu pieców serwo-napędów oraz specjalnych paneli żaroodpornych w celu ochrony promienników.

Aktywne promienniki halogenowe

Sekcja tnąco-układająca

Jedna z ostatnich maszyn wyposażona została w sekcję tnącą oraz sztaplarkę. Sekcja tnąca składa się z: noży kołowych do cięcia […]

Rotomouding – nowy rozdział w działalności firmy

W nowy rok 2021 wkraczamy otwierając nowy rozdział w działalności firmy: rotomoulding. Ukoronowaniem kilkumiesięcznych prac rozwojowych było wdrożenie i uruchomienie […]