REGULACJA TERMICZNA W CZASIE RZECZYWISTYM

Zastosowanie innowacyjnych kamer termowizyjnych umożliwia podgląd aktualnego rozkładu temperatury na żywo.
Przechwycony obraz temperatury daje nam możliwość oceny stanu i pozwala na dokonywanie korekt ręcznie lub automatycznie.
Dane kamery termowizyjnej i specjalny program pozwalają automatycznie regulować moc każdego elementu grzejnego i osiągać doskonałe wyniki.

 

Sekcja tnąco-układająca

Jedna z ostatnich maszyn wyposażona została w sekcję tnącą oraz sztaplarkę. Sekcja tnąca składa się z: noży kołowych do cięcia […]

Rotomouding – nowy rozdział w działalności firmy

W nowy rok 2021 wkraczamy otwierając nowy rozdział w działalności firmy: rotomoulding. Ukoronowaniem kilkumiesięcznych prac rozwojowych było wdrożenie i uruchomienie […]