KURTYNA JONIZUJĄCA DO NEUTRALIZACJI ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH

Kurtyna jonizująca zamontowana w podajniku z nadmuchem dyszy jonizującej do neutralizacji ładunków elektrostatycznych przed załadunkiem tworzywa na okno robocze termoformierki. Przedmuch zjonizowanym powietrzem jest włączany podczas przejazdu ramy podajnika. Zastosowanie przedmuchu zjonizowanym powietrzem pozwala na zachowanie czystości płyt podczas procesu termoformowania. Kurtyna jonizująca spełniająca funkcję dejonizacyjną oraz zdmuchującą kurz. Wykorzystanie generatora oraz urządzeń do kontroli elektryczności statycznej i ochrony przed nią  wspomaga separację arkuszy oraz usuwanie zanieczyszczeń przyciąganych elektrostatycznie.

 

Sekcja tnąco-układająca

Jedna z ostatnich maszyn wyposażona została w sekcję tnącą oraz sztaplarkę. Sekcja tnąca składa się z: noży kołowych do cięcia […]

Rotomouding – nowy rozdział w działalności firmy

W nowy rok 2021 wkraczamy otwierając nowy rozdział w działalności firmy: rotomoulding. Ukoronowaniem kilkumiesięcznych prac rozwojowych było wdrożenie i uruchomienie […]