KURTYNA JONIZUJĄCA DO NEUTRALIZACJI ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH

Kurtyna jonizująca zamontowana w podajniku z nadmuchem dyszy jonizującej do neutralizacji ładunków elektrostatycznych przed załadunkiem tworzywa na okno robocze termoformierki. Przedmuch zjonizowanym powietrzem jest włączany podczas przejazdu ramy podajnika. Zastosowanie przedmuchu zjonizowanym powietrzem pozwala na zachowanie czystości płyt podczas procesu termoformowania. Kurtyna jonizująca spełniająca funkcję dejonizacyjną oraz zdmuchującą kurz. Wykorzystanie generatora oraz urządzeń do kontroli elektryczności statycznej i ochrony przed nią  wspomaga separację arkuszy oraz usuwanie zanieczyszczeń przyciąganych elektrostatycznie.

 

SKANER DO FORM

PRZYSPIESZ SWOJĄ PRACĘ !!! Innowacyjny skaner do odczytu kodów z form. Kody zawierają wszystkie parametry szybkiego nowego konfigurowania, takie jak: […]

REGULACJA TERMICZNA W CZASIE RZECZYWISTYM

Zastosowanie innowacyjnych kamer termowizyjnych umożliwia podgląd aktualnego rozkładu temperatury na żywo. Przechwycony obraz temperatury daje nam możliwość oceny stanu i […]