RAMA DOCISKOWA GRZANA ELEKTRYCZNIE

-grzane belki poprzeczne elektrycznie – oś X

-zestawy poprzeczek (grzane elektrycznie)

-chwytaki

Rama dociskowa została zaprojektowana tak aby przyśpieszyć proces przezbrajania. Składa się z 2 servo-motorów zainstalowanych w osi X i Y pozwalających na szybką zmianę wymiaru ramy dociskowej. Wymiary wprowadzane są na panelu operatorskim. Rama składa się także z 4 siłowników pneumatycznych odpowiedzialnych za ruch ramy do góry i do dołu ( docisk ). Rama dociskowa wyposażona jest również (opcjonalnie) w grzałki elektryczne zamocowane w belkach aluminiowych w osi X mających na celu kontrolowanie temperatury ramy. Pożądaną temperaturę zadaje się z poziomu panela operatorskiego.

Dodatkowo w skład wchodzi pakiet belek poprzecznych umożliwiający termoformowanie dwóch wyrobów naraz. Każda belka posiada złączę elektryczne umożliwiające wpięcie jej do sterownika maszyny, co pozwala nam również na kontrolowanie jej temperatury.

Opcjonalnie jeżeli maszyna wyposażona jest w automatyczny podajnik materiału, rama dociskowa dodatkowo wyposażona jest w chwytaki. Zadaniem chwytaków jest złapanie materiału na rantach od przodu i od tyłu i podniesienie go po termoformowaniu w celu umożliwienia wjazdu podajnikowi z kolejnym materiałem, a także odebraniem właśnie gotowego wyrobu z ramy dociskowej.

Chwytaki działają dzięki wbudowanym siłownikom pneumatycznym które zasilane są sprężonym powietrzem, pozwala ono zamykać i otwierać chwytaki. Chwytaki podzielone są na 4 strefy, które można programować z panela operatorskiego.

Rama dociskowa

Sekcja tnąco-układająca

Jedna z ostatnich maszyn wyposażona została w sekcję tnącą oraz sztaplarkę. Sekcja tnąca składa się z: noży kołowych do cięcia […]

Rotomouding – nowy rozdział w działalności firmy

W nowy rok 2021 wkraczamy otwierając nowy rozdział w działalności firmy: rotomoulding. Ukoronowaniem kilkumiesięcznych prac rozwojowych było wdrożenie i uruchomienie […]